Aktuality

Aktuality
hodiny-1609112426_thumb.png

Nové úřední hodiny    19. 04. 2023

Soudní exekutor nově upřesňuje úřední hodiny pro telefonický kontakt s účastníky řízení a pokladní hodiny platné od 1.5.2023. Úřední hodiny pro tel. kontakt s...
více >
gdpr-1805113300_thumb.png

GDPR a související informace exekutora o zpracování osobních údajů   25. 05. 2018

Soudní exekutor plánuje v budoucnu přestavbu webových stránek za účelem přehlednějšího zobrazování informací o zpracování osobních údajů. V tuto chvíli na tomto místě...
více >
spravedlnost-300x203-1708131644_thumb.jpg

Výsledek ministerské kontroly provedené dne 29.6.2017   14. 08. 2017

Dne 29.6.2017 proběhla v sídle Exekutorského úřadu Brno-město soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše kontrola prováděná Odborem exekučního dohledu Ministerstva spravedlnosti...
více >
checkingspreadsheet-1608140733_thumb.jpg

Exekuce daňového bonusu   03. 08. 2016

V souladu s ust. § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, má poplatník uvedený v § 2 zákona nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě ...
více >
epodatelna1-1606104644_thumb.jpg

Elektronická podatelna   30. 11. 2015

Elektronická adresa elektronické podatelny: exekutor-brno@exekutor-brno.cz Datová schránka: fv5g79t Datové formáty přijímaných dokumentů...
více >
vystrizek-1606104723_thumb.jpg

Doručování prostřednictvím tzv. hybridní pošty   17. 07. 2015

Soudní exekutor upozorňuje účastníky exekučních řízení, že s účinností od 20.7.2015 jsou veškeré písemnosti v exekučním řízení doručovány prostřednictvím tzv. hybridní...
více >
nofoto.jpg

Nahlížení do spisu   29. 06. 2015

Nahlížení do spisu je možné vždy v úřední hodiny po předchozí domluvě s garantem spisu. Termín a rozsah nahlížení do spisu je nutné dohodnout předem a je tak možné učinit...
více >
prezentace-1609112447_thumb.png

Nová webová prezentace   08. 01. 2015

V průběhu měsíce ledna pro vás připravujeme novou webovou prezentaci....
více >
spolu-1609112504_thumb.jpg

Nabídka spolupráce   08. 01. 2015

Insolvenčním správcům v rámci zpeněžování majetkové podstaty a notářům jako soudním komisařům v rámci likvidace dědictví nabízíme komplexní spolupráci při zpeněžování...
více >