Nahlížení do spisu

Aktuality

Nahlížení do spisu

29. 06. 2015
Nahlížení do spisu je možné vždy v úřední hodiny po předchozí domluvě s garantem spisu. Termín a rozsah nahlížení do spisu je nutné dohodnout předem a je tak možné učinit e-mailem, telefonicky, písemně či osobně.