Elektronická podatelna

Aktuality

Elektronická podatelna

30. 11. 2015

Elektronická adresa elektronické podatelny: exekutor-brno@exekutor-brno.cz

Datová schránka: fv5g79t

Datové formáty přijímaných dokumentů v souladu s vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů:

· *.doc nebo *.docx

· *.txt

· *.pdf

· *.rtf

· *.htm nebo *.html

· *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.tif a *.png

Maximální přijímaná velikost jedné elektronické zprávy: 10 MB

Způsob přijímání zpráv na technickém nosiči dat: Příjem zpráv je možný na CD, DVD a USB flash disku, a to v úředních hodinách.

Upozornění:

Dle ust. 42 odst.2 o.s.ř. podání učiněné v elektronické podobě, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je potřeba doplnit nejpozději do 3 dnů předložením originálu nebo písemným podáním shodného obsahu. Jinak k těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soudní exekutor nepřihlíží.