Doručování prostřednictvím tzv. hybridní pošty

Aktuality

Doručování prostřednictvím tzv. hybridní pošty

17. 07. 2015

Soudní exekutor upozorňuje účastníky exekučních řízení, že s účinností od 20.7.2015 jsou veškeré písemnosti v exekučním řízení doručovány prostřednictvím tzv. hybridní pošty.

V souladu s ust. § 17b kancelářského řádu Exekutorské Komory ČR bude písemnost v obálce doručena bez podpisu a otisku razítka, přičemž je vždy vyhotovena provozovatelem poštovních služeb a je platná.

Na písemnou žádost adresáta doručovaný dokument zašleme na elektronickou adresu uvedenou v žádosti v elektronické podobě s platným el. podpisem nebo ji obdržíte v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Písemnost s platným el. podpisem může být poté převedena do listinné podoby na všech pobočkách pracoviště CZECHPOINT(notář, pošta, úřady) a je platná i mimo elektronickou komunikaci.