GDPR a související informace exekutora o zpracování osobních údajů

Aktuality

GDPR a související informace exekutora o zpracování osobních údajů

25. 05. 2018

Soudní exekutor plánuje v budoucnu přestavbu webových stránek za účelem přehlednějšího zobrazování informací o zpracování osobních údajů.

V tuto chvíli na tomto místě zveřejňujeme základní informace pro:

1) účastníky řízení,

2) dodavatele,

3) zaměstnance a uchazeče o zaměstnání.

Soudní exekutor rovněž jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím kontaktů zveřejněných pod bodem 1), 2) a 3) shora.