Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš

aktuální dražby

Kraj Jihomoravský, Okres Znojmo

Kraj Vysočina, Okres Třebíč

Kraj Jihomoravský, Okres Brno-město

zobrazit všechny dražby
Úřední deska
25.04.2018009 EX 955/17-122pdf ico  
JAROSLAV SLOUKA 20.06.1982
25.04.2018009 EX 88/02-127pdf ico  
Petr Kopor
25.04.2018009 EX 690/18pdf ico  
FRANTIŠEK KYTLICA 09.06.1973
25.04.2018009 EX 680/18pdf ico  
KATEŘINA VEVERKOVÁ 10.04.1987
25.04.2018009 EX 674/08-144pdf ico  
MARIE JEŽKOVÁ 07.08.1954
25.04.2018009 EX 674/08-145pdf ico  
MARIE JEŽKOVÁ
vstup na úřední desku