Výsledek ministerské kontroly provedené dne 29.6.2017

Aktuality

Výsledek ministerské kontroly provedené dne 29.6.2017

14. 08. 2017

Dne 29.6.2017 proběhla v sídle Exekutorského úřadu Brno-město soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše kontrola prováděná Odborem exekučního dohledu Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Po předběžných ústních závěrech byl soudnímu exekutorovi rovněž doručen písemný protokol s konstatováním, že úřad je veden s potřebnou péčí a na vysoké odborné úrovni, přičemž z šetření nevyplynuly žádné závažné nedostatky.