Pro účastníky

Pro účastníky

Pro oprávněné

Soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš vykonává svoji činnost od počátku institutu soudního exekutora v České republice.

Exekutorský úřad Brno-město nabízí oprávněným v exekučním řízení:

  • dlouholeté zkušenosti s vymáháním práva 
  • kvalifikovaně proškolený personál soudního exekutora
  • hromadný datový příjem exekučních návrhů
  • efektivní a pravidelné lustrace majetku povinného
  • individuální přístup k jednotlivým exekučním řízením
  • celorepublikovou působnost při provádění mobiliární exekuce 
  • elektronicky vedenou exekuční agendu
  • poskytnutí kvalifikované odborné právní pomoci
  • zajištění sofistikovaných přehledných reportů exekučních řízení