Pro účastníky

Pro účastníky

Další činnost

Soudní exekutor je v rámci své další činnosti delegován:

  • k provádění autorizované konverze dokumentů
  • k úschově peněz, listin a jiných movitých věcí
  • k provádění dobrovolné dražby movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí
  • k oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání (na návrh věřitele)
  • k sepisování exekutorských zápisů (osvědčení skutkového děje nebo stavu věci)