Pro účastníky

Pro účastníky

Pro povinné

Dluh v daném exekučním řízení můžete uhradit:
  1. Osobně v sídle exekutorského úřadu, Bohunická 728/24a, Brno-Horní Heršpice, 619 00
  2. Vkladem na účet soudního exekutora u kterékoli pobočky UniCredit bank, a.s.  
  3. Bankovním převodem na účet soudního exekutora
  4. Na kterékoli poště (poukázka typu A)

Bankovní spojení
Číslo speciálního účtu soudního exekutora je 2104432288/2700

Variabilní symbol
Variabilním symbolem je část spisové značky u níž se vynechá označení exekutorského úřadu a lomítko.
Příklad: Spisová značka: 009 EX 1234/13 => Variabilní symbol: 123413

Důležitá upozornění

Při jakékoli platbě  či  úhradě dluhu je nezbytně nutné, abyste uváděli variabilní symbol, jinak nebude možno platbu přiřadit ke správnému exekučnímu řízení. 

Při jakékoli formě komunikace s pracovníky exekutorského úřadu uvádějte vždy nejprve spisovou značku exekučního řízení či věci, jíž se týká Váš dotaz.