Opatření Exekutorského úřadu Brno-město přijaté v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19) v souladu s usnesením vlády České republiky č. 996/2020 ze dne 08. října 2020

Aktuality

Opatření Exekutorského úřadu Brno-město přijaté v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19) v souladu s usnesením vlády České republiky č. 996/2020 ze dne 08. října 2020

12. 10. 2020

Provoz podatelny exekutorského úřadu k zabezpečení úředních a pokladních hodin bude od 12.10.2020 zásadně omezen.

Podatelna a pokladna budou fungovat za účelem přijímání zásilek a příjmu hotovosti jen ve dnech  pondělí a středa od 09.00 do 14.00 - bez stálého otevření přepážky.


Přepážka podatelny bude otevřena po předchozí domluvě či konzultaci o způsobu provedení úkonu. Využít pokladních hodin lze výjimečně po předchozí domluvě na tel. č. 543 255 504 nebo u videotelefonu podatelny úřadu. To vše za splnění nařízených bezpečnostních opatření ústředními orgány státní správy.

Žádáme účastníky řízení a ostatní osoby, aby se na náš úřad obracely jen v případě naléhavé potřeby a přednostně těmito způsoby komunikace:

  • emailem: exekutor-brno@exekutor-brno.cz
  • telefonicky: +420 543 255 504
  • datovou schránkou: fv5g79t
  • poštou na adresu : EÚ Brno-město, Bohunická 728/24a, 619 00 Brno

Úhradu svých povinností provádějte přednostně prostřednictvím peněžního ústavu na bankovní účet č. 2104432288/2700 pod příslušným VS (Variabilním symbolem je část spisové značky, u níž se vynechá označení exekutorského úřadu a lomítko. Příklad: Spisová značka: 009 EX 1234/13 => Variabilní symbol: 123413), a to:

  • vkladem hotovosti na účet soudního exekutora u kterékoli pobočky UniCredit Bank, a.s., případně jiné banky, která službu umožňuje,
  • bankovním převodem,
  • na poště poukázkou typu A,
  • v naléhavém případě v omezených úředních hodinách.

Žádáme osoby, kterým byla nařízená karanténa, projevují se u nich typické příznaky onemocnění nebo se jinak vystavily riziku nákazy, aby se vyhnuly osobním kontaktům s pracovníky úřadu a využily alternativních prostředků ke komunikaci či k úhradě, které byly z tohoto důvodu adekvátně posíleny.